Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Přehled právních předpisů obce

Místní vyhlášky 

Název vyhlášky

Účinnost

OZV 2/1999 Vyhlášení závazných částí územního plánu 4.3.1999
   
   
OZV 1/2006 společný školský obvod ZŠ 27.9.2006
OZV 2016-01 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf 1.7.2016
 OZV 2016-02 O nočním klidu.pdf 26.10.2016
   
ozv-mistni-poplatek-ze-psu 1.1.2024
OZV_systém_odpady 1.1.2024
 mistni-poplatek-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi

1.1.2024

Nařízení obce 

 

Řád_veřejného_pohřebiště

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Usnesení zastupitelstva

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011