Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Přehled právních předpisů obce

Místní vyhlášky 

Název vyhlášky

Účinnost

OZV 2/1999 Vyhlášení závazných částí územního plánu 4.3.1999

OZV 2/2001 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním odpadem

1.1.2002
OZV 1/2003 o místních poplatcích

1.1.2004

OZV 1/2006 společný školský obvod ZŠ 27.9.2006
OZV 2/2006 doplnění územního plánu 20.10.2006
OZV 1/2012 poplatek za svoz komunálního odpadu

1.1.2013

OZV 1/20013 zrušení 1/2004 - výherní hrací přístroj 30.12.2013
OZV 2/2013 rušení 1/1999 FRB

30.12.2013

OZV 3/2013 - ruší 1/2002 Řád veřejného pohřebiště

30.12.2013

OZV 1/2015 o odpadech

1.1.2015

OZV 2/2015 poplatek za odpady (svoz, třídění,...) 1.1.2015

Nařízení obce 

Ceník stočné

Řád veřejného pohřebiště

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Usnesení zastupitelstva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

9. 12. Vratislav

Zítra: Julie

Výsledky běhu osvobození

2019_Běh osvobození

2018_Běh osvobození

2017_ Běh osvobození

Fotbal - TJ Sokol Vrchoslavice 1946

Aktuální výsledky.  

Rozpis utkání

 Rodinná politika

Rodinajeok

Prostějovský tisk

Týdeník  Prostějovska

Prostějovský večerník

Prostějovský      deník 

Další přímé odkazy

Dopravní info

Jizdní řády

Počasí

Tv program

Rádia online 

Kuželky

 

Obecní úřad

 Obecní úřad Vrchoslavice

 

 

cez_1.jpg

Návštěvnost stránek

161092