Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

yhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Přehled právních předpisů obce

Místní vyhlášky 

Název vyhlášky

Účinnost

OZV 2/1999 Vyhlášení závazných částí územního plánu 4.3.1999

OZV 2/2001 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním odpadem

1.1.2002
OZV 1/2003 o místních poplatcích

1.1.2004

OZV 1/2006 společný školský obvod ZŠ 27.9.2006
OZV 2/2006 doplnění územního plánu 20.10.2006
OZV 1/2012 poplatek za svoz komunálního odpadu

1.1.2013

OZV 1/20013 zrušení 1/2004 - výherní hrací přístroj 30.12.2013
OZV 2/2013 rušení 1/1999 FRB

30.12.2013

OZV 3/2013 - ruší 1/2002 Řád veřejného pohřebiště

30.12.2013

OZV 1/2015 o odpadech

1.1.2015

OZV 2/2015 poplatek za odpady (svoz, třídění,...) 1.1.2015

Nařízení obce 

Ceník stočné

Řád_veřejného_pohřebiště

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Usnesení zastupitelstva

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011