Drobečková navigace

Úvod > Dotace

 

DOTACE

Dotace v roce 2019 

 Cedule publicity chodník Vrchoslavice

Ministerstvo pro místní rozvoj z programu Integrovaný regionální operační program poskytlo dotaci ve výši 806 660,20 Kč na částečnou úhradu výdajů na vybudování chodníku podél silnice I/47.

Celkové předpokládané výdaje jsou 857 126,- Kč    mmr

 

Olomoucký kraj poskytl účelovou investiční dotaci ve výši 500 000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na akci – Komplexní úprava veřejného prostranství na návsi před Sokolovnou.

Předpokládané výdaje jsou 1 065 481 Kč.        logo-olomouckeho-kraje.jpg

 

Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny poskytlo dotaci ve výši 249 084,- na akci Realizace interakčního prvku ÚSES IP6 – Hliník v k.ú. Vrchoslavice.

Předpokládané náklady na akci jsou 250 000,- Kč.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj z programu Podpora územně plánovacích činností obcí poskytlo dotaci ve výši 15 730,- Kč na částečnou úhradu výdajů na vytvoření nového územního plánu.  Celková poskytnutá dotace (rok 2018 + 2019) je 243 210,- Kč.

Celkové předpokládané výdaje jsou 296 450,- Kč.1.04 Dotace (2).jpg

 

Olomoucký kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci ve výši 22 600,- Kč na částečnou úhradu výdajů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Vrchoslavice.

Peníze byly použity na pořízení prostředků pro osvětlení místa zásahu – 6 kusů ručních nabíjecích svítilen.  Celkové výdaje jsou 45 174,- Kč.                                                      logo-olomouckeho-kraje.jpg

 Olomoucký kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci ve výši 10 000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na akci – Sjezd rodáků, přátel a občanů obce Vrchoslavice u příležitosti 290 led od založení školy.

Peníze byly použity na technické zajištění akce.

Předpokládané celkové výdaje na akci jsou 250 000 Kč.

 

Správní rada Nadace ČEZ schválila poskytnutí nadačního příspěvku na akci s názvem Komplexní rekonstrukce dětského hřiště v MŠ a ZŠ  v grantovém řízení Oranžové hřiště  2018 v částce 100000 Kč.                                                                                           

                        1.04 Dotace (3).jpg                                         cez_1.jpg

 2018

Olomoucký kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci ve výši 25 000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Vrchoslavice.

Peníze budou použity na pořízení osobních ochranných pomůcek – zásahové obleky a zásahové kukly.

Celkové předpokládané výdaje jsou 50 000,- Kč.   logo-olomouckeho-kraje.jpg

 

Olomoucký kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci ve výši 29 000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na opravu sochy Boží muka ve Vrchoslavicích.

Celkové výdaje jsou 58 433, Kč.                             logo-olomouckeho-kraje.jpg

 

Ministerstvo pro místní rozvoj z programu Podpora územně plánovacích činností obcí poskytlo dotaci ve výši 227 480,- Kč na částečnou úhradu výdajů na vytvoření nového územního plánu.

Celkové předpokládané výdaje jsou 284 350,- Kč.    1.04 Dotace (2).jpg

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů poskytlo dotaci ve výši 301 491,- Kč na částečnou úhradu výdajů na „rozšíření vrchoslavického místa aktivního a pasivního odpočinku na Zamlýní“

Celkové předpokládané výdaje jsou 431 255,- Kč.      1.04 Dotace (2).jpg

 

 

Ministerstvo obrany z  programu Zachování a obnova historických hodnot poskytlo dotaci ve výši 240 000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na rekonstrukci památníků obětem světových válek.  

Celkové předpokládané výdaje jsou 309 000,- Kč.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí za první místo v soutěži Obec přátelská seniorům – výhra 500 000,- Kč.

Peníze budou použity na nákup stolů a židlí, digitalizaci kronik, vytvoření krojů s hanáckým motivem.

logo

Správní rada Nadace ČEZ schválila poskytnutí nadačního příspěvku na akci s názvem Komplexní rekonstrukce dětského hřiště v MŠ a ZŠ  v grantovém řízení Oranžové hřiště 2018 v částce 100000 Kč – oznámení nám bylo doručeno 30.8.2018.

Praha - předávání ceny Obec přátelská rodině

2017

Olomoucký kraj poskytl v roce 2017 účelovou neinvestiční dotaci z dotačního programu Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2017 ve výši 222 500,- Kč na částečnou úhradu výdajů na komplexní opravu ulice v obytné zóně za MŠ a ZŠ.

Za tuto částku byla opravena Slepá ulice k pěti rodinným domům na Parganě - vyměněno stávající veřejné osvětlení ,  vyměněný chodník včetně obrub a všech konstrukčních vrstev,  položena zámková dlažba na stávající komunikaci a vyrovnání a napojení okolního terénu.

Celkové předpokládané náklady na uvedenou akci jsou 454 567,- Kč.

Zhotovitel PRESBETON Nova, s.r.o.logo-olomouckeho-kraje.jpg

 

Ministerstvo pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů poskytlo neinvestiční dotaci ve výši 252 696,- Kč na částečnou úhradu výdajů na  opravu místní komunikace na Parganě

Za tuto částku bude opravena poslední část cesty na Parganě (Kroupák).

mmr_cr_barevne.jpg

Celkové předpokládané výdaje jsou 803 937,- Kč.

 

Zhotovitel PRESBETON Nova, s.r.o.,                                       

4[1].pngOlomoucký kraj poskytl v roce 2017 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 27 500,- Kč na částečnou úhradu výdajů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Vrchoslavice.

Peníze byly použity na pořízení osobních ochranných pomůcek – zásahové obleky, zásahové rukavice a zásahové kukly.

Celkové výdaje jsou 64 368,- Kč.

  2016                                                            

Olomoucký kraj poskytl  v roce 2016 příspěvek ve výši 27.000,- Kč na úhradu údajů na zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce..

Příspěvek byl použit na zakoupení 2 ks pneumatik, opravu brzd, spojky a převodovky u vozidla Renault master.

Logo_kraje_na_web.jpgOlomoucký kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci ve výši 20 000 Kč na částečnou úhradu nákladů na akci  „Na bicyklech Němčickem“, která se konala 12.9.2015.

 

Olomoucký kraj posklytl v roce 2015  příspěvek ve výši 18 000,- Kč.

Schválený příspěvek je použít pouze na materiálně technické zabezpečení soutěže Mladých hasičů a zajištění oslav 90 let výročí založení SDH Vrchoslavice. Jedná se zejména o pořízení pohárů, diplomů a upomínkových předmětů.
3.000 Kč na uspořádání Memoriálu Vladimíra Novotného (soutěž mužů a žen), 5.000 Kč na uspořádání soutěže „Mladých hasičů“
10.000 Kč na uspořádání oslav 90 let výročí založení SDH Vrchoslavice.

10. 12. Julie

Zítra: Dana

Výsledky běhu osvobození

2019_Běh osvobození

2018_Běh osvobození

2017_ Běh osvobození

Fotbal - TJ Sokol Vrchoslavice 1946

Aktuální výsledky.  

Rozpis utkání

 Rodinná politika

Rodinajeok

Prostějovský tisk

Týdeník  Prostějovska

Prostějovský večerník

Prostějovský      deník 

Další přímé odkazy

Dopravní info

Jizdní řády

Počasí

Tv program

Rádia online 

Kuželky

 

Obecní úřad

 Obecní úřad Vrchoslavice

 

 

cez_1.jpg

Návštěvnost stránek

161100