Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Dotace

 

DOTACE

Dotace 2023

 

propagace_Vrchoslavice plakát1.jpg

 

 

 

Dotace 2022

Olomoucký kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci ve výši 11 200,- Kč z dotačního titulu Olomouckého kraje - "Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2022".

Peníze byly použity na zakoupení radiostanice THP 900 a nabíječe pro radiostanici.

Celkové náklady:  43 051,80 Kč.

 

 

logo-olomouckeho-kraje.jpg

Olomoucký kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci ve výši 80 000,- Kč z dotačního programu Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2022.

Peníze byly použity na obnovu Sochy sv. Floriana ve Vrchoslavicích.

Celkové výdaje v roce 2022 (I. etapa)     180 260,-  Kč.

 

 

 

 

Dotace 2021

Publicita_PORV.jpg

 

Olomoucký kraj poskytl účelovou investiční dotaci ve výši 500 000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na akci "Rekonstrukce místní komunikace "Humna" v obci Vrchoslavice.

                        logo-olomouckeho-kraje.jpg                                           ochranna-znamka-pov-ok.jpg

 

 

Olomoucký kraj poskytl účelovou investiční dotaci ve výši 55 000,- Kč z dotačního programu Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2021.

Peníze byly použity na zakoupení zametacího stroje s příslušenstvím na údržbu Zamlýní.  

Celkové výdaje jsou 130 183,75 Kč.

logo-olomouckeho-kraje.jpg

Olomoucký kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JSDH. 

Částka 28 300,- Kč byla použita na nákup ochranných prostředků pro hasiče. Byly pořízeny rukavice, přilby a zásahový oblek. Celkové náklady na ochranné prostředky byly 71 824,- Kč.   

logo-olomouckeho-kraje.jpg

 

 

 Dotace 2020

Olomoucký kraj poskytl účelovou investiční dotaci ve výši 100 000,- Kč z dotačního programu Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2020 .

Peníze byly použity v roce 2021 na zakoupení dopravního automobilu Ford Transit BUS.  

Celkové výdaje jsou 1 264 047,- Kč.                                                                                       logo-olomouckeho-kraje.jpg

 

  

Olomoucký kraj poskytl účelovou investiční dotaci ve výši 120 000,- Kč z dotačního programu Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2020.

Peníze byly použity na zakoupení sekačky s příslušenstvím na údržbu Zamlýní.  

Celkové výdaje jsou 262 370,- Kč.

logo-olomouckeho-kraje.jpg

Olomoucký kraj poskytl účelovou investiční dotaci ve výši 500 000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na akci – Komplexní rekonstrukce ulice na Žabáku – I etapa.

Předpokládané výdaje jsou 1 859 314,- Kč.

logo-olomouckeho-kraje.jpg                                               logo_POV.jpg

 

 

 

 

Olomoucký kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci ve výši 28 700,- Kč na pořízení požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Vrchoslavice. Byla pořízena vozidlová radiostanice a 5 ks ručních radiostanoc. Celkové náklady 63 707,- Kč.                                                                                    logo-olomouckeho-kraje.jpg

 

 

 

Protipovodňová opatření obec Vrchoslavice.jpg

 

Dotace v roce 2019 

 Cedule publicity chodník Vrchoslavice

Ministerstvo pro místní rozvoj z programu Integrovaný regionální operační program poskytlo dotaci ve výši 806 660,20 Kč na částečnou úhradu výdajů na vybudování chodníku podél silnice I/47.

Celkové předpokládané výdaje jsou 857 126,- Kč    mmr

 

Olomoucký kraj poskytl účelovou investiční dotaci ve výši 500 000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na akci – Komplexní úprava veřejného prostranství na návsi před Sokolovnou.

Předpokládané výdaje jsou 1 065 481 Kč.        logo-olomouckeho-kraje.jpg

 

Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny poskytlo dotaci ve výši 249 084,- na akci Realizace interakčního prvku ÚSES IP6 – Hliník v k.ú. Vrchoslavice.

Předpokládané náklady na akci jsou 250 000,- Kč.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj z programu Podpora územně plánovacích činností obcí poskytlo dotaci ve výši 15 730,- Kč na částečnou úhradu výdajů na vytvoření nového územního plánu.  Celková poskytnutá dotace (rok 2018 + 2019) je 243 210,- Kč.

Celkové předpokládané výdaje jsou 296 450,- Kč.1.04 Dotace

 

Olomoucký kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci ve výši 22 600,- Kč na částečnou úhradu výdajů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Vrchoslavice.

Peníze byly použity na pořízení prostředků pro osvětlení místa zásahu – 6 kusů ručních nabíjecích svítilen.  Celkové výdaje jsou 45 174,- Kč.                                                      logo-olomouckeho-kraje

 Olomoucký kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci ve výši 10 000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na akci – Sjezd rodáků, přátel a občanů obce Vrchoslavice u příležitosti 290 led od založení školy.

Peníze byly použity na technické zajištění akce.

Předpokládané celkové výdaje na akci jsou 250 000 Kč.

 

Správní rada Nadace ČEZ schválila poskytnutí nadačního příspěvku na akci s názvem Komplexní rekonstrukce dětského hřiště v MŠ a ZŠ  v grantovém řízení Oranžové hřiště  2018 v částce 100000 Kč.                                                                                           

                        1.04 Dotace                                          cez

 2018

Olomoucký kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci ve výši 25 000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Vrchoslavice.

Peníze budou použity na pořízení osobních ochranných pomůcek – zásahové obleky a zásahové kukly.

Celkové předpokládané výdaje jsou 50 000,- Kč.   logo-olomouckeho-kraje

 

Olomoucký kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci ve výši 29 000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na opravu sochy Boží muka ve Vrchoslavicích.

Celkové výdaje jsou 58 433, Kč.                             logo-olomouckeho-kraje

 

Ministerstvo pro místní rozvoj z programu Podpora územně plánovacích činností obcí poskytlo dotaci ve výši 227 480,- Kč na částečnou úhradu výdajů na vytvoření nového územního plánu.

Celkové předpokládané výdaje jsou 284 350,- Kč.    1.04 Dotace

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů poskytlo dotaci ve výši 301 491,- Kč na částečnou úhradu výdajů na „rozšíření vrchoslavického místa aktivního a pasivního odpočinku na Zamlýní“

Celkové předpokládané výdaje jsou 431 255,- Kč.      1.04 Dotace

 

 

Ministerstvo obrany z  programu Zachování a obnova historických hodnot poskytlo dotaci ve výši 240 000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na rekonstrukci památníků obětem světových válek.  

Celkové předpokládané výdaje jsou 309 000,- Kč.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí za první místo v soutěži Obec přátelská seniorům – výhra 500 000,- Kč.

Peníze budou použity na nákup stolů a židlí, digitalizaci kronik, vytvoření krojů s hanáckým motivem.

logo

Správní rada Nadace ČEZ schválila poskytnutí nadačního příspěvku na akci s názvem Komplexní rekonstrukce dětského hřiště v MŠ a ZŠ  v grantovém řízení Oranžové hřiště 2018 v částce 100000 Kč – oznámení nám bylo doručeno 30.8.2018.

Praha - předávání ceny Obec přátelská rodině

2017

Olomoucký kraj poskytl v roce 2017 účelovou neinvestiční dotaci z dotačního programu Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2017 ve výši 222 500,- Kč na částečnou úhradu výdajů na komplexní opravu ulice v obytné zóně za MŠ a ZŠ.

Za tuto částku byla opravena Slepá ulice k pěti rodinným domům na Parganě - vyměněno stávající veřejné osvětlení ,  vyměněný chodník včetně obrub a všech konstrukčních vrstev,  položena zámková dlažba na stávající komunikaci a vyrovnání a napojení okolního terénu.

Celkové předpokládané náklady na uvedenou akci jsou 454 567,- Kč.

Zhotovitel PRESBETON Nova, s.r.o.logo-olomouckeho-kraje

Ministerstvo pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů poskytlo neinvestiční dotaci ve výši 252 696,- Kč na částečnou úhradu výdajů na  opravu místní komunikace na Parganě

Za tuto částku bude opravena poslední část cesty na Parganě (Kroupák).

mmr_cr_barevne

Celkové předpokládané výdaje jsou 803 937,- Kč.

 

Zhotovitel PRESBETON Nova, s.r.o.,                                       

logo olomoucký krajOlomoucký kraj poskytl v roce 2017 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 27 500,- Kč na částečnou úhradu výdajů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Vrchoslavice.

Peníze byly použity na pořízení osobních ochranných pomůcek – zásahové obleky, zásahové rukavice a zásahové kukly.

Celkové výdaje jsou 64 368,- Kč.

Ministerstvo práce a sociálních věcí za první místo v soutěži Obec přátelská rodině – výhra 500 000,- Kč.

  2016                                                            

Olomoucký kraj poskytl  v roce 2016 příspěvek ve výši 27.000,- Kč na úhradu údajů na zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce..

Příspěvek byl použit na zakoupení 2 ks pneumatik, opravu brzd, spojky a převodovky u vozidla Renault master.

Olomoucký kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci ve výši 20 000 Kč na částečnou úhradu nákladů na akci  „Na bicyklech Němčickem“, která se konala 12.9.2015.

 

Olomoucký kraj posklytl v roce 2015  příspěvek ve výši 18 000,- Kč.

Schválený příspěvek je použít pouze na materiálně technické zabezpečení soutěže Mladých hasičů a zajištění oslav 90 let výročí založení SDH Vrchoslavice. Jedná se zejména o pořízení pohárů, diplomů a upomínkových předmětů.
3.000 Kč na uspořádání Memoriálu Vladimíra Novotného (soutěž mužů a žen), 5.000 Kč na uspořádání soutěže „Mladých hasičů“
10.000 Kč na uspořádání oslav 90 let výročí založení SDH Vrchoslavice.