Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Vrchoslavice

2. Důvod a způsob založení

Obec Vrchoslavice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Vrchoslavice
  Vrchoslavice 100
  798 27 Němčice nad Hanou

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Vrchoslavice
  Vrchoslavice 100
  798 27 Němčice nad Hanou

 • 4.3 Úřední hodiny

  Popis úřadu

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 582 386 081
  mobilní telefon: +420 734 652 683

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.vrchoslavice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Vrchoslavice
  Vrchoslavice 100
  798 27 Němčice nad Hanou

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  starosta@vrchoslavice.cz
  podatelna@vrchoslavice.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  hqnbp9d

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 3020701/0100

6. IČO

00288942

7. DIČ

CZ00288942 Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace

2024

2024_01_energie.pdf

2019

2019/1

2018

2018/1

2017

2017/7
2017/soc.byty
2017/4
2017/REMA AOS
2017/dotazník VO
2017/2b
2017/Poskytnuté informace Istav Media