Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Tříkrálová sbírka

Datum konání: 3. 1. 2020 - 12. 1. 2020

O víkendu se v naší obci uskuteční Tříkrálová sbírka. Koledníci budou vybavení průkazkami charity, pokladničky jsou označeny logem charity a razítkem obce.

Peníze budou použity na: nakoupení automobilu pro pečeovatelskou službu, úpravu zahrady domova Daliborka v PV, domácí hospicovou péči charity.

Charita Prostějov děkuje všem za podporu.


Publikováno 3. 1. 2020 7:52

Dušičková pobožnost

Datum konání: 2. 11. 2019

V sobotu 2. listopadu 2019 bude v 15.30 hodin na hřbitově Dušičková pobožnost, kterou povede P. Tomáš Strogan.

Mše v kostele je v sobotu 7,30 h.


Publikováno 1. 11. 2019 19:20

Soutěž o výzdobu obydlí

Datum konání: 24. 10. 2019

Obec Vrchoslavice vyhlašuje

Soutěž o nejhezčí podzimní výzdobu obydlí

 Přihlásit do soutěže se můžete na OÚ Vrchoslavice, emailu obec@vrchoslavice.cz, tel. 734 652 683

Focení proběhne ve čtvrtek 24.10 v odpoledních hodinách.

Hlasování a vyhodnocení v rámci Strašidlení v neděli 27.10. 2019


Publikováno 7. 10. 2019 10:01

Deratizace

Datum konání: 15. 6. 2019

Oznamujeme občanům, že se dne 15 a 16. 6. 2019  provádí plošná deratizace škodlivých hlodavců. Deratizace se provádí v kanalizační síti a v místech s detekovaným výskytem uvedených škůdců. Návnady budou rozmístěny do kanalizace na celém území obce.
Upozorňujeme občany, že je třeba dbát bezpečnostních opatření a nemanipulovat s rozmístěnými návnadami. Dále žádáme majitele domácích koček a psů, aby dbali zvýšené pozornosti při pohybu jejich zvířat.
Povinnost provádět běžnou deratizaci obci ukládá zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Deratizaci bude provádět osoba oprávněná k provozování této činnosti.

 


Publikováno 12. 6. 2019 13:39

Dušičková pobožnost

Datum konání: 3. 11. 2018

V sobotu 3. listopadu 2018 bude v 15.00 hodin na hřbitově Dušičková pobožnost, kterou povede P. Tomáš Strogan.


Publikováno 2. 11. 2018 14:04

Kominík

Datum konání: 1. 10. 2018

Kominictví Kytlica bude v naší obci provádět čištění a revize kominů v pondělí 1.10.2018.

Zájemci se mohou přihlásit do čtvrtku 27.9.2018 16,00 hod na obecním úřadě.

Cena za kontrolu, vymetení, zprávu a dopravu je 400,- Kč tuhá paliva, 350,- Kč plyn.


Publikováno 24. 9. 2018 11:09

Fotbal

Datum konání: 29. 7. 2018

TJ Sokol Vrchoslavice 1946 zve všechny příznivce na přátelské utkání, které sehraje  na domácím hřišti v neděli 29.7. proti TJ Sokol Otaslavice. Začátek utkání je v 17:00. Točené pivo zajištěno.


Publikováno 26. 7. 2018 16:06

Vítání občánků

Datum konání: 10. 6. 2018

Vážení rodiče,

dlouholetou tradicí v obci je pořádání vítání nově narozených občánků naší obce.  Byli bychom rádi, aby tato tradice nadále pokračovala. Bohužel již nemůžeme využívat data z evidence obyvatel k tomuto účelu, což nám velice komplikuje pořádání této slavnostní události.

Podle nařízení EU 2016/67, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je k pozvání rodičů na vítání občánků nutný souhlas občana se zpracováním osobních údajů.

 Proto vás z těchto důvodů žádáme o spolupráci a to tak, že pokud budete po narození vašeho dítěte souhlasit s pozváním na slavnostní vítání občánků, dostavte se na obecní úřad k podepsání souhlasu se zjišťováním a shromažďováním osobních údajů. Uvedený souhlas je k dispozici i na stránkách www.vrchoslavice.cz, kde je možné si ho vytisknout a následně odevzdat na Obecní úřad Vrchoslavice. Bližší informace vám budou poskytnuty na tel. č.  582 386 081, 734 652 683 nebo na e-mailu: obec@vrchoslavice.cz.

Vítání občánků je pořádáno 10.6.2018.

Dále bychom vám chtěli také nabídnout možnost uveřejnit informaci o narození vašeho dítěte v Obecním zpravodaji.

V případě, že nebude na obecní úřad doručen podepsaný souhlas, nebudete se moci vítání občánků zúčastnit.

Děkujeme     za    vaši    spolupráci    a    přejeme    všem    novým   občánkům    hodně spokojenosti.                                              Jaroslava Kvasničková

                                                                         


Publikováno 25. 5. 2018 8:28

Boží tělo

Datum konání: 2. 6. 2018

Farnost Vrchoslavice zve občany na slavnost Božího těla, která se koná v sobotu 2.června 2018.

Slavnost začne mší svatou v kostele sv. Michaela v 9,45 h.

Po mši svaté půjde průvod ke čtyřem oltářům na návsi. Vítány jsou především družičky s květinami.


Publikováno 30. 5. 2018 11:36

Sběr železa

Datum konání: 26. 5. 2018

Dne 26. 5. 2018 se v naší obci uskuteční sběr starého železa.

Žádáme naše občany, aby železný odpad vytáhli až v den sběru, popřípadě si sběr sami odneseme nebo vyneseme (z hůr, dvorů, zahrad…) dle Vaší potřeby – předejde se případným krádežím a nepořádku v obci!!!!

Za spolupráci děkuje TJ Sokol 1946


Publikováno 23. 5. 2018 18:00