Drobečková navigace

Úvod > Škola > Základní škola

Základní škola

Akce které proběhly v základní škole v roce 2011  / kterých jsme se zúčastnili …/

- zápis do 1. ročníku: zapsáno 6 žáků.

- plavecký výcvik v rozsahu 9 lekcí 1x týdně/únor-duben/, na konci plaveckého výcviku

obdrželo za splnění plaveckého limitu 19 žáků Mokré vysvědčení

- divadelní představení v Němčicích: O zvířátkách

- návštěva divadla v Prostějově: Obušku z pytle ven

- fotografování Můj první školní rok a na konci šk. roku

- Den matek: žáci předvedli maminkám hezký program

- červen byl na akce bohatý:- 1.6. Den dětí jsme si oslavili  na Zamlýní při soutěžích a hrách

na téma My a svět

- dopravní značky v teorii a praxi si žáci zopakovali na dopravním hřišti v PV

- beseda s příslušníkem Mě-policie z PV žákům připomenula  pravidla bezpečnosti

nejen na silnici, ale také při hrách, při styku s cizími osobami ….

- školní výlet jsme letos nasměrovali na Ranč v  Kostelanech, kde pro nás měli

přichystaný zajímavý program nazvaný  Hrdinové západu, do něhož jsme se aktivně

zapojili  dovednostmi jako lukostřelba, hod lasem,podkovou, tomahavkem, jízdou na koni a někteří žáci si zahráli v malé divadelní scénce

- 30.červnem jsme ukončili školní rok

V novém školním roce 2011/12 proběhly  následující akce:

- Den otevřených dveří: rodiče se přišli podívat do výuky v 1.a 2. ročníku

- dopravní hřiště v Prostějově

- návštěva divadla v Prostějově s pořadem a písničkami Jaroslava Uhlíře

- návštěva muzea v PV s výstavou nazvanou Od doby kamenné …., kde se žáci

seznámili s životem  a činnostmi lidí v té době  a mohli si některé činnosti zkusit

- mikulášskou nadílku jsme opět prožili převlečeni za čertíky nebo andílky

Výsledky celoroční práce a učení jsme zhodnotili na vysvědčení. Z 22 žáků prospělo s  vyznamenáním  19 žáků, 2 žáci prospěli a 1 žákyně opakuje ročník.

Školní rok 2011/12 byl slavnostně zahájen za přítomnosti hostů, místostarosty ing. T. Zmeškala, hospodářky J. Kvasničkové/ a rodičů prvňáčků . Do 1.ročníku nastoupilo 5 žáků. V tomto roce došlo ke změně organizace školy. Škola zůstala dvojtřídní, ale opět máme spojené ročníky. 1.+2. ročník v jedné třídě, 3.+ 4. ročník ve druhé třídě.

Počty žáků: 1. ročník 5 žáků + 2. ročník 9 žáků, 3. ročník 6 žáků+ 4. ročník 5 žáků. Celkem 27 žáků. Letos jsme splnili zákonný požadavek na počet žáků ve třídě a nemuseli jsme žádat zřizovatele OÚ o povolení výjimky z počtu žáků. Příští rok by se měl počet žáků naší školy ještě zvýšit, zápis do 1.ročníku proběhne 18.ledna 2012.

Do školní družiny je  přihlášeno 25 žáků. Činnost ŠD spočívá v činnostech sportovních, zájmových  a odpočinkových.

Žáci mohou ve škole  pracovat v kroužcích, které si vybrali jako mimoškolní činnost. Jedná se o Angličtinu /11 žáků/, který vede uč. Lenka Štarhová , Šikulky /13 žáků / vede  Jana Bartošíková.  Kroužky jsou vedeny pod hlavičkou DDM Orion Němčice n/H. Náboženství jako nepovinný předmět navštěvují 2 žákyně a vyučuje jej p.Alois Kotek.

 

akce školy

Každý rok na tomto místě vyslovuji  našim žákům pochvalu za kladné chování. V letošním školním roce musím napsat, že naši žáci se sice chovali slušně, bezproblémově, ale jsou velmi hluční . Všichni  doufáme, že příští rok ztlumí „volume“.

Ke slušnému chování žáků  přispívá rodinné prostředí naší školy, přátelský přístup učitelek, vychovatelky i pracovníků školy a v neposlední řadě i správná výchova ve vašich rodinách - milí rodiče. Celkově lze říci, že máme pořád hodné dětičky a za to vám rodičům patří  dík.

Co nás nyní ve škole ještě čeká do konce kalendářního roku?

Připravujeme  program pro vánoční besídku, navštívíme kostel, kde si zazpíváme vánoční koledy

15. 8. Hana

Zítra: Jáchym

Výsledky běhu osvobození

2018_Běh osvobození

2017_ Běh osvobození

Fotbal - TJ Sokol Vrchoslavice 1946

Aktuální výsledky.  

Podzimní výsledky

Rozpis utkání

 Rodinná politika

Rodinajeok

Prostějovský tisk

Týdeník  Prostějovska

Prostějovský večerník

Prostějovský      deník 

Další přímé odkazy

Dopravní info

Jizdní řády

Počasí

Tv program

Rádia online 

Kuželky

 

 Obecní úřad Vrchoslavice

Návštěvnost stránek

139266