Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Vánoční besídka

Datum konání: 8. 1. 2023

Odložená Vánoční besídka se koná v neděli 8.1.2023 v 17,00 hod v kostele.

Těší se na vás děti z Vrchoslaváčku.


Publikováno 3. 1. 2023 16:12

Tříkrálová sbírka

Datum konání: 7. 1. 2023 - 8. 1. 2023

Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne od 3. do 15. ledna 2023 formou sbírky klasického koledování, ale i statických pokladniček, nebo online. Z nové sbírky 2023 chceme:

-         Na spoluúčast k započetí projektu rekonstrukce budovy Marta na Martinákově ulici. Zde má být zázemí pro pečovatelskou službu a sociální rehabilitaci a krizové centrum pomoci.

-         Na přímou pomoc potřebným jako jsou osamělé matky v tíživé životní situaci, sociálně slabé rodiny a jednotlivci a osoby bez přístřeší.

-         A na podporu domácí hospicové péče. Jde o jednorázovou podporu hospicové služby, kterou pro oblast Prostějovska zajišťuje pracoviště Olomouc.


Publikováno 3. 1. 2023 16:11

Pozorování zimních ptáků

Datum konání: 6. 1. 2023 - 8. 1. 2023

Orion - středisko volného času Němčice nad Hanou a Česká ornitologická společnost vás zvou k účasti na pozorování zimních ptáků na krmítku.  Zapojit se můžete z tepla vašeho domova pozorováním ptáků  nebo vycházkou do přírody. Pozorování probíhá hodinu během víkendu 6. - 8. ledna. Své pozorování můžete zapsat a pomoci tak ornitologům se sledováním přezimujících druhů u nás. Více informací k ptačí hodince najdete na našem webu www.svcorion.cz a nebo v kanceláři Orionu osobně.  K pozorování vám rádi zapůjčíme určovací příručky a plakátky.  Rádi vám také poradíme jak se zapojit do ptačí hodinky na telefonu 773 675 277.


Publikováno 3. 1. 2023 16:07

Oční ambulance

Datum konání: 31. 12. 2022

oční ambulance MUDr Krausová oznamuje,že od 20.12. 2022 do 2.1.2023 neordinuje.


Publikováno 21. 12. 2022 8:30

úřední hodiny - obecní úřad

Datum konání: 31. 12. 2022

Úřední hodiny na obecním úřadě Vrchoslavice budou do 31.12.2022 

  • pondělí 19.12.  8 - 12 hod   13 - 17 hod
  • středa 21.12.    8 - 11 hod   15 - 17 hod
  • středa 28.12.    8 - 11 hod   14 - 16 hod

Publikováno 16. 12. 2022 10:32

Chirurgická ambulance

Datum konání: 29. 12. 2022

Chirurgická ambulance ,poliklinika Němčice nad hanou, oznamuje, že příští ordinace je 29.12.2022 od 15.30 do 16.30.

 


Publikováno 16. 12. 2022 12:20

Prodej ryb

Datum konání: 21. 12. 2022

Prodej se uskuteční:

v neděli       18 12.2022  u kostela      od 12 45: -13 00 a

ve středu     21.12 .2022  u kostela     od 12 45 - 13 00

 

 

Pohořelický  Kapr I.                   125-  Kč/kg
Pohořeický   Kapr výběr           135,- Kč/kg
Amur                                            135,-  Kč/kg

 

Na požádání ryby zabijeme zdarma.


Publikováno 12. 12. 2022 17:49

Mudr. Korbelyi

Datum konání: 21. 12. 2022 - 31. 12. 2022

MUDr. Petr Korbélyi, praktický lékař pro dospělé v Němčicích nad Hanou oznamuje, že od 21.12. do 30.12.  bude ordinace uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené.  Ordinační hodiny jsou od 2.1.2023


Publikováno 9. 12. 2022 15:29

Prodej ryb

Datum konání: 20. 12. 2022

Soukromý prodejce pan Hrabal oznamuje občanům, že bude prodávat v naší obci

V úterý 20. prosince  živé ryby.

V době od 16,00   hodin zdrží se dle zájmu ( asi 15 minut )                 

Místo prodeje:  u kostela 

Ceny prodávaných ryb:

 

Kapr I. třída     110,-Kč/kg

Kapr výběr       120,-Kč/kg

                                              

Na požádání ryby zabije a vykuchá zdarma.              


Publikováno 12. 12. 2022 18:27

Zasedání zastupitelstva obce

Datum konání: 19. 12. 2022

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Vrchoslavice

 

Obecní úřad Vrchoslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Vrchoslavice, svolaného starostou obce Ing. Dušanem Svozílkem.

Místo konání: Obec Vrchoslavice – zasedací místnost Obecního úřadu, Vrchoslavice č. p. 100

Doba konání: 19. 12. 2022 v 18:30 hodin

 

Navržený program:

 

1.         Zahájení jednání a schválení programu

2.         Projednání námitek proti zápisu z předešlého jednání ZO

3.         Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO + zpráva finančního výboru

4.         Schválení záměru obce Vrchoslavice prodat a pronajmout dům č.p. 101

5.         Novela směrnice pro tvorbu a používání sociálního fondu obce Vrchoslavice

6.         Obecně závazná vyhláška obce Vrchoslavice č. 01/2022

7.         Kalkulace stočného

8.         Obecně závazná vyhláška obce Vrchoslavice č. 02/2022

9.         Rozpočtová opatření

10.       Rozpočet školy, střednědobý rozpočtový výhled školy

11.       Rozpočet obce a rozpočty fondů na rok 2023

12.       Prodloužení termínu vyúčtování dotace

13.       Schválení oprávnění starosty žádat o dotace

14.       Různé

15.       Diskuze

16.       Závěr


Publikováno 16. 12. 2022 10:33