Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obceDatum konání:
30.10.2019

Obecní úřad Vrchoslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Vrchoslavice, svolaného starostou obce Ing. Dušanem Svozílkem.

Místo konání: Obec Vrchoslavice – zasedací místnost obecního úřadu, Vrchoslavice č. p. 100

Doba konání: 30. 10. 2019 v 18:30 hodin

 

Navržený program:

 

1.         Zahájení jednání a schválení programu

2.         Projednání námitek proti zápisu z předešlého jednání ZO

3.         Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO + zpráva finančního výboru

4.         Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene č.: 1030054500/001

5.         DODATEK č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje

6.         Smlouva o spolupráci na úseku požární ochrany č.2019/1

7.         Schválení střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb SO ORP Prostějov 2019-2021

8.         Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2019 na sekací traktor pro údržbu sportoviště

9.         Žádost o mimořádné navýšení finančních prostředků pro SDH Vrchoslavice na rok 2019

10.       Žádost o mimořádné navýšení finančních prostředků pro SDH Vrchoslavice na rok 2019

11.       Schválení pořízení povodňového plánu a digitalizace rozhlasu – „Protipovodňová opatření obce Vrchoslavice“

12.       Rozpočtová opatření

13.       Svoz odpadů

14.       Různé

15.       Diskuze

16.       Závěr