Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce



Datum konání:
28.8.2019

Obecní úřad Vrchoslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Vrchoslavice, svolaného starostou obce Ing. Dušanem Svozílkem.

Místo konání: Obec Vrchoslavice – zasedací místnost obecního úřadu, Vrchoslavice č. p. 100

Doba konání: 28. 08. 2019 v 18:30 hodin

Navržený program:

1.         Zahájení jednání a schválení programu

2.         Projednání námitek proti zápisu z předešlého jednání ZO

3.         Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO + zpráva finančního výboru

4.         Projednání stavu opěrné stěny za obecním domem č.p.88

5.         Prodej obecního domu č.p. 88

6.         Rozpočtová opatření

7.         Různé