Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obceDatum konání:
10.6.2021

Obecní úřad Vrchoslavice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Vrchoslavice, svolaného starostou obce Ing. Dušanem Svozílkem.

Místo konání: Obec Vrchoslavice – zasedací místnost Obecního úřadu, Vrchoslavice č. p. 100

Doba konání: 10. 6. 2021 v 18:30 hodin

 Navržený program:

 1.         Zahájení jednání a schválení programu

2.         Projednání námitek proti zápisu z předešlého jednání ZO

3.         Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO + zpráva finančního výboru

4.         Projednání záměru obce Vrchoslavice směnit část parcely č. 375 za část parcely č. 381

5.         Schválení místa pro oddávání

6.         Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - č.: PV-014330067243/001

7.         Schválení přijetí dotace na zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021

8.         Dotace v dotačním programu Olomouckého kraje „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021“

9.         Dotace od MMR v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova

10.       Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Vrchoslavice

11.       Vyřazení majetku

12.       Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020, seznámení s výsledkem přezkoumání hospodaření obce Vrchoslavice za rok 2020

13.       Schválení účetní závěrky

14.       Rozpočtová opatření

15.       Schválení podání žádosti o dotaci

16.       Příprava projektu na novou lokalitu pro výstavbu

17.       Různé

18.       Diskuze

19.       Závěr