Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obceDatum konání:
6.5.2020

Obecní úřad Vrchoslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Vrchoslavice, svolaného starostou obce Ing. Dušanem Svozílkem.

Místo konání: Obec Vrchoslavice – sál Sokolovny, Vrchoslavice č. p. 110

Doba konání: 06. 05. 2020 v 18:30 hodin

 

Navržený program:

 

1.         Zahájení jednání a schválení programu

2.         Projednání námitek proti zápisu z předešlého jednání ZO

3.         Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO + zpráva finančního výboru

4.         Odkup domu č.p. 22 v Dlouhé Vsi

5.         Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PV-014330058758/001

6.         Schválení přijetí dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020

7.         Schválení přijetí dotace a smlouvy o poskytnutí dotace na DA

8.         Dotace z POV OK na „Komplexní rekonstrukci ulice na Žabáku – I. etapa“

9.         Rozpočtové opatření

10.       Výběr nového provozovatele kanalizace

11.       Schválení podání žádosti o dataci

12.       Různé

13.       Závěr