Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obceDatum konání:
12.6.2023

Obecní úřad Vrchoslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Vrchoslavice, svolaného starostou obce Ing. Dušanem Svozílkem.

Místo konání: Obec Vrchoslavice – zasedací místnost Obecního úřadu, Vrchoslavice č. p. 100

Doba konání: 12. 6. 2023 v 18:30 hodin

 Navržený program:

1.         Zahájení jednání a schválení programu

2.         Projednání námitek proti zápisu z předešlého jednání ZO

3.         Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO + zpráva finančního výboru

4.         Smlouva o poskytnutí dotace na obnovu sochy sv. Floriána ve Vrchoslavicích – II. etapa

5.         Smlouva o poskytnutí dotace na zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Vrchoslavice

6.         Protokol o kontrole okresní správy sociálního zabezpečení Prostějov

7.         Zrušení kupní smlouvy na část parcely číslo 910/1

8.         Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

9.         Záměr obce Vrchoslavice darovat parcelu pod dálnicí č. 3408/2 ŘSD ČR

10.       Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Vrchoslavice

11.       Rozpočtová opatření

12.       Schválení závěrečného účtu obce za rok 2022, seznámení s výsledkem přezkoumání hospodaření obce Vrchoslavice za rok 2022

13.       Dotace na založení vybraných prvků ÚSES v k.ú. Vrchoslavice

14.       Změna sytému svozu odpadů

15.       Různé

16.       Diskuze

17.       Závěr