Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obceDatum konání:
19.12.2022

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Vrchoslavice

 

Obecní úřad Vrchoslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Vrchoslavice, svolaného starostou obce Ing. Dušanem Svozílkem.

Místo konání: Obec Vrchoslavice – zasedací místnost Obecního úřadu, Vrchoslavice č. p. 100

Doba konání: 19. 12. 2022 v 18:30 hodin

 

Navržený program:

 

1.         Zahájení jednání a schválení programu

2.         Projednání námitek proti zápisu z předešlého jednání ZO

3.         Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO + zpráva finančního výboru

4.         Schválení záměru obce Vrchoslavice prodat a pronajmout dům č.p. 101

5.         Novela směrnice pro tvorbu a používání sociálního fondu obce Vrchoslavice

6.         Obecně závazná vyhláška obce Vrchoslavice č. 01/2022

7.         Kalkulace stočného

8.         Obecně závazná vyhláška obce Vrchoslavice č. 02/2022

9.         Rozpočtová opatření

10.       Rozpočet školy, střednědobý rozpočtový výhled školy

11.       Rozpočet obce a rozpočty fondů na rok 2023

12.       Prodloužení termínu vyúčtování dotace

13.       Schválení oprávnění starosty žádat o dotace

14.       Různé

15.       Diskuze

16.       Závěr