Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obceDatum konání:
29.10.2020

Obecní úřad Vrchoslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Vrchoslavice, svolaného starostou obce Ing. Dušanem Svozílkem.

Místo konání: Obec Vrchoslavice – sál místní Sokolovny, Vrchoslavice č. p. 110

Doba konání: 29. 10. 2020 v 18:30 hodin

 Navržený program:

 1.         Zahájení jednání a schválení programu

2.         Projednání námitek proti zápisu z předešlého jednání ZO

3.         Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO + zpráva finančního výboru

4.         Schválení přijetí dotace z dotačního programu Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2020 – Nákup sekačky

5.         Schválení nové obvyklé jednotkové ceny za 1m2 pozemků v k.ú. Vrchoslavice

6.         Projednání přípravy realizaci akce „LBK16 Vrchoslavice“ – podle komplexních pozemkových úprav Vrchoslavice

7.         Informace o průběhu příprav studie na novou lokalitu pro výstavbu

8.         Rozpočtová opatření

9.         Žádost mysliveckého spolku o změnu využití dotace

10.       Různé

11.       Diskuze

12.       Závěr