Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obceDatum konání:
4.3.2020

 

Obecní úřad Vrchoslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Vrchoslavice, svolaného starostou obce Ing. Dušanem Svozílkem.

Místo konání: Obec Vrchoslavice – zasedací místnost obecního úřadu, Vrchoslavice č. p. 100

Doba konání: 04. 03. 2020 v 18:30 hodin

 

Navržený program:

 

1.         Zahájení jednání a schválení programu

2.         Projednání námitek proti zápisu z předešlého jednání ZO

3.         Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO + zpráva finančního výboru

4.         Informace o podaných žádostech o dotace

5.         Projednání vstupu do Sdružení místních samospráv ČR

6.         Projednání přípravy revitalizace obecního rybníka

7.         Projednání zadání studie nové lokality pro výstavbu

8.         Přidělení dotací spolkům na rok 2019 a schválení VP smluv na dotace

9.         Návrh na vyřazení z majetku

10.       Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Vrchoslavice

11.       Finanční dar na služby Charity Kojetín

12.       Záměr obce pronajmout ohradu pro domácí zvířata

13.       Žádost občanů o odkoupení části pozemků na p.č. 741 a 742

14.       Rozpočtová opatření

15.       Různé

16.       Diskuze

17.       Závěr